Task 1

--- Day 2: Password Philosophy ---
Your flight departs in a few days from the coastal airport; the easiest way down to the coast from here is via toboggan.

The shopkeeper at the North Pole Toboggan Rental Shop is having a bad day. "Something's wrong with our computers; we can't log in!" You ask if you can take a look.

Their password database seems to be a little corrupted: some of the passwords wouldn't have been allowed by the Official Toboggan Corporate Policy that was in effect when they were chosen.

To try to debug the problem, they have created a list (your puzzle input) of passwords (according to the corrupted database) and the corporate policy when that password was set.

For example, suppose you have the following list:

1-3 a: abcde
1-3 b: cdefg
2-9 c: ccccccccc
Each line gives the password policy and then the password. The password policy indicates the lowest and highest number of times a given letter must appear for the password to be valid. For example, 1-3 a means that the password must contain a at least 1 time and at most 3 times.

In the above example, 2 passwords are valid. The middle password, cdefg, is not; it contains no instances of b, but needs at least 1. The first and third passwords are valid: they contain one a or nine c, both within the limits of their respective policies.

How many passwords are valid according to their policies?
with open("input") as f:
  passwords = f.read().splitlines()
 
validPasswords = 0
for password in passwords:
  patternAndPassword = password.split(": ")
  password = patternAndPassword[1]
  pattern = patternAndPassword[0]
  patternSplit = pattern.split(" ")
  patternAmount = patternSplit[0].split("-")
  patternChar = patternSplit[1]
  minPatternAmount = patternAmount[0]
  maxPatternAmount = patternAmount[1]
 
  charApparesCount = password.count(patternChar)
  if(charApparesCount >= int(minPatternAmount) and charApparesCount <= int(maxPatternAmount)):
    print(password)
    validPasswords += 1
print("Valid passwords: " + str(validPasswords))

Answer: 378

Task 2

While it appears you validated the passwords correctly, they don't seem to be what the Official Toboggan Corporate Authentication System is expecting.

The shopkeeper suddenly realizes that he just accidentally explained the password policy rules from his old job at the sled rental place down the street! The Official Toboggan Corporate Policy actually works a little differently.

Each policy actually describes two positions in the password, where 1 means the first character, 2 means the second character, and so on. (Be careful; Toboggan Corporate Policies have no concept of "index zero"!) Exactly one of these positions must contain the given letter. Other occurrences of the letter are irrelevant for the purposes of policy enforcement.

Given the same example list from above:

1-3 a: abcde is valid: position 1 contains a and position 3 does not.
1-3 b: cdefg is invalid: neither position 1 nor position 3 contains b.
2-9 c: ccccccccc is invalid: both position 2 and position 9 contain c.
How many passwords are valid according to the new interpretation of the policies?
with open("input") as f:
  passwords = f.read().splitlines()
 
validPasswords = 0
for password in passwords:
  patternAndPassword = password.split(": ")
  password = patternAndPassword[1]
  pattern = patternAndPassword[0]
  patternSplit = pattern.split(" ")
  patternAmount = patternSplit[0].split("-")
  patternChar = patternSplit[1]
  minPatternAmount = patternAmount[0]
  maxPatternAmount = patternAmount[1]
 
  positionOne = password[int(minPatternAmount)-1]
  positionTwo = password[int(maxPatternAmount)-1]
  if (positionOne == patternChar and positionTwo != patternChar) or (positionOne != patternChar and positionTwo == patternChar):
    validPasswords += 1
 
print("Valid passwords: " + str(validPasswords))

Answer: 280

Data

5-11 t: glhbttzvzttkdx
2-4 f: cfkmf
9-12 m: mmmmmmmmmmmmm
2-10 z: vghqbzbcxf
10-11 b: tbtbvbbnbwd
1-6 d: cmhdnw
1-5 r: xrrrdrrr
12-13 g: pggkggggfggggg
7-9 g: gsgwhgggg
4-5 v: tvsgqvvv
5-7 n: nnncngdnznjx
1-4 v: vvvzqvzvvvvv
11-12 r: mmrwxhrzvmrr
5-11 f: wcldfbbkxbfjrtffrr
3-4 x: pcnxgxx
11-12 g: kgggghpfgmwzgg
2-3 z: zzzzmzn
11-12 n: nrncpbpnlpnn
2-4 q: qqgq
11-14 k: kkkkkkkkkkkkkkk
4-10 w: fkswkgwwhpjfcg
6-12 s: sssshsssfssw
2-14 d: szcsdskhhqrpldwp
1-5 j: zjpjjqxjjjrjjjj
9-13 q: qqqqqqlqjqwqhqqr
1-9 f: vrffffffxffnfbffff
13-14 s: ssssssssssssskm
3-6 z: mwrzcnnf
8-9 c: bccczcccctjv
2-4 j: hxpd
8-12 w: fwvzwgfwdwxww
3-12 h: hhtmhhphrhhbhhhk
2-4 r: hrqr
10-11 f: ffffqfffhflfffffff
2-6 j: ggppjc
8-16 l: cltwcjcsxllxctxs
3-4 t: ttwj
10-12 b: bqbcbqlnzbtbrm
12-13 l: llllslllwlllgltdlll
4-7 x: xfvxbqxs
5-6 v: xrvqvv
11-17 q: mdblqqptcvqqfqqqq
8-19 f: ffpdzwvcffmsffffbffl
12-14 w: hwpjcxgcvpwhww
2-4 d: pzdtd
9-10 p: vgtpmmxppp
3-4 k: vkwh
14-15 d: swgpzprkmrkxdddk
13-14 z: gxzzgzzjhlzzzs
4-5 b: bbgbbp
2-4 p: pnqcn
16-20 d: rkqpfvbfvtcgdmhddpdd
2-3 l: llzpllll
6-10 v: hdnxdvxmxv
2-4 m: xcfmcmmmzgw
9-12 n: fmcndbqvnlnncqnxffmz
3-12 t: bcttczggbtgt
4-6 j: vwvjlq
4-5 t: mttfttvtttttttw
3-5 v: vxjvq
5-7 z: kzvzzrzmwwxtnsrmhp
9-11 p: ppppppppppppppppp
5-7 n: nbzdpqvxxcmn
5-6 n: cnnntn
2-7 r: rrrrrrrrhrrwrrrr
6-18 s: stngssgssnsrsflsssk
11-14 q: qqqqqqqqqqqqqnq
3-5 d: dtdvd
3-4 m: mmqn
7-10 d: ddddddddddd
7-11 k: kkkkkkkckkkkk
9-16 z: zzxzgwtjzzzzzhkz
6-8 l: lllllllll
13-18 z: tszsszrlzzqzzkzwxjxd
3-11 b: bbcbbbbnbbppbbb
2-8 j: jjjjjjjjjjjjjpjjjj
1-8 f: fcltvbhffbqf
6-19 m: hhvkzmqtmpvbvrbhwmm
7-8 z: qzzmzzzzqz
2-5 b: fhbwb
3-4 m: mrlqtlkphwnc
8-10 p: cprpgpwkpp
2-5 t: tttttt
7-10 m: zlrbpxxwvrjxs
10-14 q: gddtnqqcqlfqshq
9-11 p: kpzpppppnhspp
1-5 n: wfvnv
7-8 k: fbzwwdkdx
2-5 d: gjgxfdcvhrmwwrl
1-3 s: sxss
8-12 n: nnnnnnnsnnnnnncvnn
11-12 c: cccccccccccvc
3-10 v: bvvvvgwdvqbv
6-15 b: hfnlwhxxmbgwbbkgfp
18-19 m: mbfbmmjmmmmvmmjcpmc
1-13 n: jxbqfntqxwjncfzmftjv
3-5 b: rqxpblz
14-16 n: nnnbpnnpgnptnsnhnnn
8-9 g: jgzgfgpqq
9-10 f: fffffffffff
5-7 c: crcctccc
5-9 j: nnkwgjtjj
5-7 f: mxffbff
2-4 g: qggng
4-8 r: rxrrzpjrmqlgvkv
8-17 q: wqtdqqqkqqlldqqqfrq
10-11 h: spmxjhhhhhh
3-4 q: qqkq
4-6 b: bbbbkb
15-16 x: xxxxxxfxxxxvxxfxxx
3-4 k: kqxm
4-9 w: cbkrrgkzg
14-17 s: sssssssssssssdssms
17-18 c: cccccccccccccccckccc
6-8 l: llllmgllkqsllsq
16-19 k: kkkkkkkkkkkkkkkkkkgk
15-17 f: ffqffffffffffffff
16-19 p: pppppppppppppppgpppp
1-2 s: ssnsl
5-17 v: vgwwvvfvvldvsqqwvgt
5-7 m: mtbqmfm
3-6 b: wmzbxbxx
9-19 h: lhmwjzxchvjsxtmbmqh
10-11 p: ppppppppppzpp
3-16 p: ppqppppppppppppppjpp
3-4 p: hpjhhw
8-12 m: wzvmhjnmlbdmwlnvwwh
4-7 n: nnnnnnhnnn
11-13 h: hhchrhthhmhhcmg
1-4 f: fffh
6-8 q: qqqqqqqq
4-12 d: dddddddddddkd
2-8 g: gkgggggrqggg
12-18 g: ggjhbbljhgtfrgwgggg
5-15 d: dddddddddddddddd
7-12 v: kkmcjvvvvhvvpv
3-11 r: nhrcwzxhrsr
6-8 h: dhhhnhzhhdhhh
2-3 k: vfkckkk
3-18 c: nxcrgvbbchzbznxqxb
3-6 x: xxxxxxxx
11-15 w: wwwwwwwwlwlwxwwkh
7-12 t: jttttwdtkzttttft
6-7 l: tqslglhkxmcmjksxlc
1-4 s: kssz
14-16 b: bbbbbbtbbbbbbcbsbwbb
5-8 l: llllrllhll
6-7 d: bjddgkztz
4-5 x: cnxxtxxz
3-4 m: mmzdgmtmwm
2-6 z: zzzzzhlzz
9-14 b: jhbbkdpfwrvbsqchgl
8-14 q: wqbtbjpfxxwrgnp
14-19 p: pxmfpcpkppppprppcwx
5-8 w: wkcqvdwp
7-15 x: zwpzjkjtdrhlwksxdz
1-2 g: bggg
3-5 z: zzzzzzz
7-10 v: tvvvvvvpvvvvvvvv
2-3 r: rrrrrr
4-9 z: zpzmzzzzpzzp
4-6 s: dsnswc
1-12 f: fffzffffffffff
1-5 c: cqccvccczmccc
5-19 x: lgrsxhlwzthdxtwfbvx
3-10 t: xvhtznxhvgpx
3-11 x: gvhxpjmwxtxmgqks
11-13 b: rjvtlmntzpbbjprtlbb
1-4 m: mmmm
5-10 k: pkkgkkmnhk
2-3 v: vvmv
12-13 p: mppspppbfpgwp
1-3 m: mmmpmmbm
4-9 b: hzbjdbjxpxqbtlm
1-4 p: ppppppppppppppp
4-5 g: ggfgg
8-11 j: dwjzgmgdcczhwc
6-7 w: wwwwwwwww
3-5 t: vtqwt
1-5 k: kkhkkk
4-7 c: ccvtcrcc
1-10 l: vwknprttll
9-11 x: htnnvnrtxdx
15-17 r: rrrrxrrlrrrrrcrrs
2-3 v: vsvvv
4-15 g: mxjglqklwwjnksg
1-2 c: ccdc
10-16 l: ljrrlvtlrqglmgdf
3-6 s: ssssblsdsb
5-6 r: mrrrrtrr
13-17 w: wwwwghwwtkwwrwwfx
4-5 j: jjdjjzjjb
2-3 s: ssjsss
8-14 r: rrrrrrrrrrrrrrrrrr
7-9 l: lllllllllll
15-17 j: jjxjjjjjsjjjjjjjjjj
6-8 r: hrrrcqrr
6-7 w: wndbtqqmdw
4-7 k: cktskgxmkk
3-9 z: blkmxrzjhcp
10-11 p: ppppppzpfmpt
8-9 s: sssssssss
1-5 l: zglfs
7-8 s: mstsxsvsm
1-4 z: zzzzrbvzwr
16-17 g: ggggkgggggggggggggg
1-2 j: jjjjjwjjzj
4-18 m: zmmbvvsrcmmcmqmpwlm
11-15 f: ffffffffffvfffq
5-6 c: csvcccccc
1-12 z: zzzzzgzzzzzbqz
17-18 s: sssssssssssssssjns
6-10 m: jmfztgfmml
5-7 x: bnxxxrx
13-16 p: ppppppppppppmpphp
11-14 t: ttttttltttvttttx
13-14 t: qttnscscgxttttt
4-5 b: vzbhz
4-7 r: tdrzrrfqrrrrrrb
15-17 p: pppppppppppppppppp
9-17 q: xgqqnxppgqjqsbqqqdnv
3-15 t: hrrnrspnpkwcktg
3-6 f: fffcxf
3-8 n: nznvppnn
4-6 z: lzksskczzjzz
6-12 n: nnnnnsnnnnnwrn
11-12 q: qqnqqqpqqqcqqqqs
5-11 z: zzzzlzzzzzrzz
1-5 z: zzzzz
4-5 j: bsspj
18-19 d: ptdpdjpsdpddhsddkwd
13-16 k: kkkkkkkkkkkkfkkw
7-9 s: zsssbssfs
15-19 b: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
1-7 g: gngrmgb
1-7 f: vgkmsrfgwlwqzvfk
7-11 p: psfkppdwxdt
1-12 p: hppbpppppppbpppppp
12-13 d: xxzpkwgzcxddq
6-7 k: ktkkkqk
8-9 v: vvvvvvvvvfvv
9-13 g: ggggggggggggzggg
6-7 g: gggggggggggggggggg
6-10 g: gqgggcgggf
3-9 r: wdkkqwbrgpvnrmvqc
2-4 x: xxsxjndqbd
13-14 j: jjjjmjjsjjjjjj
12-13 d: dddddddddddddd
3-4 h: rqnbzh
2-3 f: ftxhlhhpvdvnz
11-17 g: hnkmggstgggbgvrggj
6-7 c: cccccvc
3-4 m: mmtm
2-7 r: rhrrrrr
6-14 l: wpzllljvxdsxblz
7-8 b: wxbrbbbb
9-12 q: qfqqqqqqlqqrqvq
11-15 p: ppppppppppppppppppp
19-20 l: vjbsvzclllslkmlslxml
4-5 v: jvnbhkv
12-16 j: jfjjjjjjjkjsjjjvjjj
3-4 w: wwww
1-4 v: kvnv
1-5 r: hrrrdrrrrrrrrrrrr
18-19 s: skwfsfqfmhfgkbsmsnj
3-4 f: pfks
11-12 p: ttpbsjfvxcdm
4-8 d: vhdddgndrmddfdg
1-3 j: sbjwgvvhvj
13-20 l: gslclvrnllgljtljmlnn
9-11 m: mmmmmmmjkmdrmmmm
8-14 r: fmzrhrdssfmxkq
3-9 f: rvfmskmdfk
3-13 c: ccjcccccccccbc
15-16 w: wwwwwwwwwwwwwwwww
4-5 r: hrlnjk
5-13 q: qqqqqqqqqqqqqqqq
15-16 j: jjjjjjjjjjjjjjjjj
18-19 p: mhsgkktbhpwvvqmppbmc
13-15 g: vfjtrgrrkbstblz
12-15 j: jjjjkczjjjjjjpjjjvjx
3-4 b: dbbb
6-7 s: sbssskssss
15-16 p: jgppppsspppppgxwm
2-11 f: hmhwwqcjdfk
4-6 t: tttttqt
1-8 r: vrrrrdqrrrrrrrrrrr
2-5 v: lftqnpm
3-4 h: fbzthx
2-8 w: wwnpwwxwwwcwzwwr
1-3 r: grrrr
12-13 d: pvddxddtsqgdd
4-18 w: vfsrcftqqllwqvqwhrgt
3-11 w: wnwqmfxfgkcxhmgh
17-18 l: lllllllllllllllllb
5-6 x: rvfxxx
10-11 n: nnnnnnnnnnnnn
1-9 s: wshhwwsscxps
2-12 k: bkvqsmzmjbckxvhtnkfb
7-10 l: ltlsnlrllm
1-5 n: nvnnn
2-4 m: gmpmz
13-19 k: kkkkwkkxkkkkpkfkkkq
6-15 l: dlhlcllllrllllll
14-15 q: qqqqfqcqqqqqqqsq
6-7 z: qzzdtzzqzz
1-4 v: pvvvkrgkvhmvvv
1-3 b: bfbcjdmb
6-9 b: gqbljxvmmbcbbkqgb
10-12 v: vvvvmvvhdrzv
2-3 t: tttt
9-13 p: jlhnpxnppwnpplqp
3-5 z: zdzcz
4-19 b: bbbbbbbbbrgbbdbbbbb
9-15 x: xxxxxxxxlxxxxxbx
1-5 f: sfffmf
8-12 w: lnlwfcwgtzhxlr
1-3 c: cclrc
8-12 p: jhkpfmltvpjpb
2-8 m: jmnmhkrmqvwx
7-9 p: pppppppndppp
7-9 k: kkkmkkkdkks
4-5 w: wwwwww
1-3 j: pjjj
3-4 z: xczz
5-6 h: nhdlvq
4-9 g: gggngrgtgggggg
6-9 l: klllltllrlll
1-3 k: mkkk
4-11 b: hfbbbfccxbc
4-10 w: wmhpzkswdwl
1-2 h: kphh
10-17 g: gggggggggggggggggggg
15-19 g: gggmggggggggggggggg
2-3 z: zqxl
8-10 p: pppphpppppppp
2-3 q: qhsqqqq
1-4 v: vqtvvlnpwvvnv
16-17 g: bgjpggsggggxggjgg
8-9 p: kpskgpklpkprqrtpjkdh
8-12 f: frxfhffpqqfw
3-4 d: dswjddd
5-9 t: ttwtttttdttttt
3-5 q: qqqqq
2-11 g: gggggggggggg
3-15 d: tddxdddddddsdvdx
2-3 d: dzmnd
4-8 j: gjjjjjjvkbjcbxp
5-18 l: djxdjmvntxwlnsftglr
3-6 b: bbhbbbbbh
17-20 k: kkzkkkkkrkkkkkkkhkkv
7-9 f: fvffffzfnff
4-10 t: tttkttttwwtt
3-5 t: vttmpzqxqtqnz
8-9 q: wkpkqsvvqmdq
3-6 q: qhqqqq
3-4 q: qdqqpph
2-6 t: vrzktf
2-3 n: nnnn
3-4 t: tbtw
5-12 v: zrwpjvpmxgncxknv
10-12 r: rrrrgdrrrzrs
3-4 k: qmmmbbnvvhvdwmfzk
5-6 j: jqzvjjjxj
7-13 v: vvvvvvvvvvvvkvv
7-8 p: kpppphppph
6-7 l: lzsfzlll
7-9 m: mmmmmmgmn
3-8 m: lmbxzdzrsq
14-17 k: ckhdnjzmvhtvbktskrk
5-10 d: ddpdpdjtnbdg
6-8 v: vtfzlwgdffhf
7-8 n: nkvnjsrnn
2-5 p: ppkppp
2-3 p: nppgpbr
1-3 k: dklkkkkkkkk
1-2 x: xxxx
2-4 d: dpdtddd
4-5 p: mlhpphxphv
14-15 x: xxdxdwkxxvbxwcxxx
10-11 f: jdfsmfxffffwfrfffhj
3-9 l: llbgcfzlnz
13-14 h: chhhhwhmqhhjhh
3-4 g: gmgkggg
6-7 q: qprdhdwsjnblqnkgf
9-10 r: rrrrwprhrr
2-5 g: jbjgl
7-8 x: xxxxxxnl
7-8 q: qqqqqqgr
3-4 v: vvvsv
3-4 w: wwhnjwwgw
1-8 f: mdqfrxfwfcf
2-4 v: gvhvwkvhfs
15-16 d: dcddddddddddddqnddd
13-14 v: kvkvvvzvshfkvpzvvvp
17-19 z: zzzzzzzzzzzzzzzzrzqz
6-8 k: kmkkkfgkkk
12-16 v: svxtcjxgdmkvqjfvzln
4-10 p: gljwppnhpc
8-15 c: ccccccccccccccccc
1-5 w: wwwwwwww
3-9 w: jwqgswwbtwwswwq
2-18 t: ptblkjvmjwglftpblr
8-11 n: hznznmrvjnm
5-6 q: qqqwrqq
4-10 s: scjssfsfcs
3-7 p: pppprpplpppzp
6-7 z: zzzzzpwzz
1-4 h: hhhh
14-16 r: rcrprqrxrrlrjrlrrrlr
4-6 x: xxxlxjxx
8-10 j: jjjjjjjqjcj
10-13 f: ffffffffftfff
8-9 r: rqrzrjhrr
7-11 m: tmfmhvmmpkmp
4-7 h: bjhhlhhh
2-3 l: lwll
10-11 s: jssssssssssssssssz
13-14 p: splrwgnphqclrmqf
9-11 j: jsjjjjltjjjjjzpjjdj
3-4 g: gpcwhg
5-7 s: ssbsssssss
5-8 w: bgwbjwwnwwwvww
9-11 f: fjcgtktnfpfxrqg
2-9 j: xgmdjfzsfhf
12-15 f: hkcgtffnzcffffffxdjb
5-10 k: kxggklgdrjz
6-8 b: bxbbbbbbb
4-10 m: tmqfmmmmmm
3-5 g: svtqgh
9-17 s: ssqssdrsstspssjssj
9-11 s: dssssssssslss
1-4 k: kckkqdkkmg
3-4 w: zbhwmkgqfqstwdwhs
1-2 j: jjjjnjj
10-14 w: rlwpdltwwtzdmnwgmdw
3-4 j: bjnx
14-18 n: nrnrnhnjnfwnnnnnrln
8-11 g: gvhwsbhghdgg
15-16 h: hghhhhhhhhhhhhht
2-12 x: xhxxxxxxxxxkxxx
8-13 n: xqnrnndtnznnkxb
3-6 t: rbnxbjw
6-7 v: vdfmjxvvv
1-13 x: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3-9 m: mmmmmmmqmmmm
4-6 d: dddcdkddddcdgvzd
5-6 w: wwgwwhw
9-12 h: lmmwfqczxchc
12-15 x: xgpxxstxxxxxxxsrxz
6-10 c: wsnftlccckchtlqjhmt
8-9 f: ffffffzbd
7-10 z: zzzzbzhzzgzzzzzpzd
2-7 c: pccxccc
3-10 l: zlkmbdffdrhcwsc
5-6 x: xxxmxx
15-16 b: bbbbbbbbbbbbbbjtbbbf
4-6 m: lmmtnmrqwgmqmmmmw
7-15 j: jmpjrjjthvwjcljvnz
1-2 z: gqzj
1-6 h: hhhwhh
2-3 m: mzkm
7-9 z: zzhczvztz
6-7 w: vhkgmcwwjwgw
2-3 l: lsllllplllljlll
3-4 r: mvmr
10-12 h: hzbvhdfwthhhhjwhr
7-11 x: gstsnxjzhsmlnnwdcmt
12-13 g: pjmjghprgnxggf
3-4 m: rfmm
6-14 d: tsdlsjprjndfndhdmzhz
2-6 b: ppbbmhc
3-4 j: jjrkj
2-4 d: ddwd
2-3 h: mblfdbbkdjhhtm
4-5 q: qtqnd
2-6 g: ggggggg
3-4 c: cczdc
13-16 k: kvbgnklxkkwxkqlk
2-7 p: qphjpkpmzfpzlppw
5-8 c: ccccbccnc
2-10 k: kkkkkkkkkkk
15-16 x: xjxpxjxdkxlxfjqj
11-15 j: njjjsjjjjjcbjjt
1-3 z: mzzfz
1-5 f: fffffffffff
3-7 v: jvvwmjvjm
2-5 r: vrrkrrxfqrmv
15-16 v: sbvnlvvdvrbrwvvq
3-7 g: bwghkwggfm
7-9 v: vvvvvvvvjvv
3-7 m: gmmmmktmmb
6-12 t: mtbmttttkfth
5-9 c: ccpfchzpcdxcml
9-13 d: ddddddddbdddld
2-3 g: nrkg
4-8 m: mqnpqmxmq
2-4 p: pnpqpf
16-19 p: ppppppppppppppprppzp
3-6 j: jjjlmf
1-6 k: kbnpkkckwktwwqkcff
1-4 z: hzzg
5-7 b: bbbbbbbbbbbbbbsq
2-12 z: zwzzzzzzhzzzzzzzz
6-11 x: nddhcxbtgsxxcq
3-5 k: gkktkkh
2-8 f: wfnbhxlfstfwxrkhdxj
5-6 r: zcrrrr
1-2 p: dqjjwqjnqp
4-9 g: ggngjgggbggvg
3-6 m: mmsmcjmmmmmmmmmm
3-17 c: qvczjdtppwlvclclcw
8-9 k: kkkkkkkwdkkk
5-7 d: gddnldkddd
5-9 h: whkhvhrshllhldphhn
11-17 q: qqqqqzqqqqcqqqqqdqqq
5-6 k: fjszvkzmhshdd
6-8 k: kkkkkkzk
11-13 j: jjjjjjjjjjjjjjj
4-10 q: slwqqsqkbqqb
7-8 s: cvwvzswq
10-14 c: tvhxzvpdcckdzc
1-5 p: jpppppp
12-15 g: spggvdggsmfhggg
5-11 n: zlgnqkkqlhmrgn
11-18 j: zrjgljjljjjzjhjkrj
10-14 t: tttttttktdttttttcdtt
10-11 p: szxpqprpchkwvwqqk
9-14 t: ttttttgtmtfmttttttt
10-15 n: nnnnnnnznbpnnnxn
1-4 l: lllll
4-5 w: wbhhjpwbbft
10-12 r: rhrrlcrlrrmrrrwlrbx
13-14 g: ggggggggggggggggg
7-9 f: fvvwfffff
9-15 n: pnnnnnnnlndnnnnnnnn
5-7 b: bbbbbbbb
8-15 v: ldhwnvvwtxbskzvk
10-15 t: tgkkgtfttxtttqbtttv
5-15 s: hlsfskvqssskxds
2-7 g: wlnqrrdw
8-9 w: mwpbdlmmj
5-11 h: lclzlhhhhfvrrrzvnkfz
8-9 c: jcwdnxgnv
1-6 h: dchmhm
9-14 s: ssbdsvccsxtpnszv
3-5 d: dddddd
1-6 w: vwwwwf
5-6 f: lrffxb
16-17 n: nnnnnnnnnnnnwnnnnnnn
4-5 x: qlxjptn
4-5 d: ndddd
1-9 r: zrrrrrcrr
4-5 r: brnrr
15-16 r: rrrrrrrrrrrrrrhrrrrr
4-8 w: wwvdwwwwwww
12-14 f: ffffffdffffpfhfdg
3-9 h: srhvhkvsv
17-18 j: jzjjjjjsjjjjjjjjjj
4-8 t: lvpttpct
2-3 t: ttqt
3-11 v: wpvmlbvbpvs
10-11 x: vrkmmglwxxxsxsnxf
4-7 k: kkkkkkk
3-5 k: kkkkkkk
13-18 v: rkvvvlkzhvvmbgvvvk
1-2 p: prpppg
8-11 c: cxkchzcchccdzqfc
1-6 z: zzwzzz
3-4 z: czpdt
11-12 d: ddddddddddddc
6-8 l: llldlkvzll
5-15 n: wngptdmbvqftdvw
10-12 j: qjxmgghlbklxcpd
4-6 z: mdhzpzlw
11-13 c: cccccczgccccccccccc
5-10 z: zzzzxzzzzvzzzzmz
7-14 c: frhncvjxdcccbg
12-19 g: gggggggggggggggggggg
12-13 n: nwsknnnnnnnnnqtnnxn
11-12 d: ddpddddnrddw
8-9 s: bssssfsss
1-2 t: ttttttttttt
8-10 b: bbbbbbbrbfbbb
3-7 c: jwtdcccgj
4-5 j: djjjjhm
2-7 v: snsflvvrf
6-15 q: qqqqvrqqqqqqqqkqq
8-12 q: wbqqxvflbqxqzq
9-15 t: tttttztttjwdtsttpw
1-8 l: lllllllll
7-12 f: fffffffffffsf
4-5 m: lklqm
13-15 t: trtttttttthtgtt
4-5 q: qqqqqqqqq
1-10 r: prrrrrrrrhr
2-5 d: cprddmdhdvd
5-6 s: qsrxss
4-5 q: vwlvqqrplzqs
14-18 d: ddddddddlddddwdddgv
2-5 p: ppmqxptpp
12-13 w: wwwwwwwwkwwjtwww
6-7 f: spfffsnzc
9-16 s: zdmsgmcbspjtwsdspwvs
11-17 z: zzzzzzzzzzzzzzzzzz
11-16 j: jjjtjjcjjjbjbldv
6-12 b: bbbbbbbbjbbbbb
4-7 c: cccgcctc
3-4 f: fffjhf
10-19 g: ggjgggggjdggkgglggg
1-13 x: xvqpxzmjjxklx
6-8 k: kkkkkkkd
7-11 r: rhfrxrrttnrfrgqphr
10-11 w: hwwwwwncqwpwqwfvzww
3-4 h: hhmhh
1-5 n: zncnnwhcnqj
3-10 m: mmcmmmmlmcmmmmm
1-5 j: jjljx
5-8 b: bbbbbbbbbb
3-4 x: bvxxxxn
1-3 b: bfkbbbb
2-7 m: mjmmmmmm
4-7 n: znnnnnnn
12-14 h: kvlxhkdqbvwhhh
11-12 q: qlgqqqqdmqqqqqqsqn
2-5 p: pppppppvptvw
4-5 c: ccccccvr
1-5 b: xbqbn
7-8 p: pxnddnpgsp
2-3 j: nxxjs
1-4 j: vtdfk
7-12 l: mlcdlklmpbjl
4-6 l: lqgrml
12-14 v: vfplrnnvhlvhzk
2-5 x: xjkxbxxx
10-12 v: vvvvgvfjwvvjvvv
1-3 w: brprgblcpwhhp
3-8 n: nzdnnnnnnnvznnnnx
3-6 p: dghpfthx
8-9 r: frrrrrrmj
12-13 c: wnmxtcqqgcdcdpp
1-3 p: zpsp
11-12 z: zpzwzzszmgzgvztdzmrz
15-16 d: dxdqddddrdddddzzd
4-15 g: gbgrsgggjgggqdvnhggg
3-4 j: vjjmpl
17-18 b: bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
14-17 h: vzhhhpqhqbgvghckh
6-16 w: wlwdwvwwbwwxwwwv
3-4 x: cxgj
10-12 t: ttjttztlgrtbttst
16-17 x: xtxxrxxxgxxxbqxfr
8-12 j: gjnnbxhgcgpd
3-4 b: pkkbfb
2-3 g: gggmgwgggggggghggg
8-10 z: zzzszzpjmzzzz
10-11 r: xbrkrjcsrtmrgtrrm
6-7 n: blmcznpnsbsw
3-4 n: nwzqznxn
6-9 j: jnjhvjxjjzc
4-5 d: qrddth
1-4 p: pphp
9-10 j: mhxwjjjbjj
5-6 l: llcllc
1-3 t: rtrttvtttttt
2-14 c: ccxccccfgcdccctbzgqc
3-7 k: kkrkkkq
5-10 z: zzzdqkzzgstqzzzz
1-3 w: pjbt
6-10 m: dlmsmrmmmmxmrmmmm
1-4 v: qvlsm
11-19 d: ddddddddddkdddddddpd
2-3 s: gsknvsrcwfbxnk
9-13 q: lvpvdqvzqndtbsrwjf
2-6 n: sjspfczdsnt
2-4 c: cccw
8-10 x: xqhcxzxxxxfdx
3-7 l: llltwlll
2-4 m: khqmnm
3-12 j: jvshgpptttfgkrnwf
11-12 k: kkkkkkpdkkkk
1-2 d: fcdd
11-12 l: dpnxdjhclqllqsd
8-9 p: tnphpwrppgm
6-7 c: frhvcll
4-9 x: xxxxxxxxxx
3-4 n: znnn
2-3 h: hmjw
7-8 m: qvtpmwmm
10-12 c: hbccgmvbhgccck
6-7 j: jjjjgjjjjjjjjjjj
3-6 m: rmrdgddjtmm
9-10 h: hhhhhhhhhhh
9-16 w: fwwwnmkwwjwcszwb
3-10 v: wkvxpxjcsvqgv
11-18 s: ssssssssssqssssssvs
5-14 v: bxbkvfvnvnvvwf
11-13 k: kdbkwbpkwjkkk
4-7 n: ncnnkvnnn
6-9 q: qxmvqmpqqdqsqjkhqq
6-8 p: ppppppspfpp
7-8 w: wwwhcsttd
18-20 t: tlrzstttttrttdmxhxtt
10-11 h: hhxzchbhhhshhbhv
14-17 h: jbfhhthndhwkhhbhh
12-13 t: tltttctbpmztrxnf
4-15 w: mbgcvdvhhwbpckxwsw
4-5 r: rrrrrlrvzrrhkr
1-3 q: qplqqdqqqqqvmqz
6-8 r: rvmrrftw
1-2 c: cczcrncddc
4-7 j: cjrbtlkxj
2-5 t: httgxlxfdskjgmdk
4-6 z: jtzzlv
8-9 d: ndndddddd
5-12 f: ncmjfbkmzxmfxfvnfnbw
2-5 z: zzfnz
1-6 d: sdddpr
12-14 v: vdvvvvvvvvvkvvv
11-15 m: jtgmzcmmmxnpvrtmmm
3-8 d: vqtddpdqdfddhcd
4-5 l: llplr
2-4 f: fcfzh
3-6 v: lbvklvp
15-16 k: kkkkkkkkkkkkkkkkk
6-7 c: ccccccccc
11-16 h: hhhhhhhhhhhhhhhsh
12-14 l: llllllwllllllllllll
11-12 v: bvslvwvzgwnv
4-5 l: xllllll
2-3 c: xccc
7-17 j: jjjjjjjjjjjjjjxjdjjj
18-19 w: wrwwwwwxwwplwhwwwww
4-5 z: tzzncf
1-2 g: gpgswkqsnxxkn
10-12 f: xpfffrxfqfcfff
14-16 r: rrrrrrrzxrrrrrrr
8-17 d: dddddddddddddddddd
7-11 j: kjvjgbjqkwjjjs
7-11 x: xxxxxxxxxxxxxx
13-16 d: cddddddgddddrddgdzd
11-15 x: xhpxxxxxxbktlxr
5-19 p: ppkpsnhkpttdqpvlhzp
10-14 f: xcfzqffcnfprzf
3-17 c: bdcmfmcptmhqczphc
1-12 d: ddddddddddmd
6-7 h: nnbphmjb
14-15 w: dmlvwvxwgcvfgwwl
7-8 v: qlvvvgjrcvwvvlszgvc
2-4 c: ncrc
5-7 q: qqmtqqqx
13-14 c: pcnbccwtcczcccg
1-5 t: dpgtlsw
12-13 f: zrcqtjjqjfrqp
6-12 n: mbhwrnnxzzjnlrmm
5-7 v: rvtrvhvtnvmvvmdv
9-14 g: ggggggggfggggl
1-13 q: gqqqgqqqqqqqpqq
8-15 k: tkdkdrgkdkktkrkdk
9-11 m: mpvmldmmbmj
2-6 c: chcccgclcrcc
5-7 l: llllhlllll
11-12 g: ggggggggggggg
2-3 x: bvcx
11-14 b: bbbbbbbbbqbsbb
3-6 x: xxxxxxx
9-16 g: bgggvwjhgmggpqjgv
6-9 n: ngsdrnnnknxgqdn
5-6 x: btjbxx
9-11 t: ttttctttdtktttt
6-7 s: ncxcsds
5-17 s: ssssssssssssssssss
3-8 t: ctdvrttftptt
9-10 j: fllmfjqjtqjjjtjgjjj
9-13 z: qzzhdznqfxrrrpw
4-6 k: hhkkqkwkk
12-13 q: qqdqqsqrrqqnx
4-6 j: hjtbnnfbhqbd
3-10 w: wwcqtplgdwzc
11-13 d: wdxddddcdvddddd
3-6 d: rcxlqm
7-8 w: wgcpwnxldswgc
6-10 p: pppppbpppwp
5-10 w: wbfwdgwfzrrlwft
10-11 c: ccccccccccbp
3-6 q: qqtqqbqq
12-15 k: kkkkkkkkkkkkkkk
12-15 x: xxxxxxxxxxxxxxxx
3-16 x: xvlxmxnnxxxkxxxj
3-13 z: zfzxglzkhzrbzpzdtn
6-14 f: mfffflfffffffzfff
10-12 m: lnnkhjthrndmcj
12-13 k: kkkkkkkkqkkjbk
3-4 c: kzcz
3-4 h: phhhl
5-15 n: nnnnnbnsnnnnnnqnnnn
12-16 v: zvccvkvcfvplvvcx
1-3 z: qzzzz
2-3 p: fjzkvmcsp
8-10 c: rccdvcckkcc
3-11 l: lllllllnlll
5-8 w: wwwdffwwwwgvwf
9-11 z: kjzrzzkhlzpzzzzzznl
9-16 t: ttttttttdttttttqttt
14-15 s: sfsfzlshbskndfcz
6-8 k: kkkkkkkkk
2-4 k: wpck
8-9 v: gtmcmvkvzbcrgvc
6-10 v: vvvvvmvvvvv
10-11 h: lhhhxhhhvwmmghfwk
8-11 w: wwwwwwwfwwlww
5-17 b: bbbbbbbbbbbbbbbbbb
4-11 j: jjjjjjjjjjjj
7-13 p: mpppppnnpppptcppp
10-11 w: wwwwwxwwmvwww
6-8 n: nmnsnknt
1-7 z: zzzzzhzzzb
2-6 v: kccntgvhvggvdfnq
16-17 g: gggggggggggggggxgg
6-8 v: brvpfvgvpvvgjpzq
2-10 w: sgnqldnccv
3-4 z: dzxkzzszzrpdgx
7-10 q: qqqtqqmqqqqq
4-9 x: xxxnxwxxjxxxx
10-12 d: ddddddddqddq
7-8 z: zrzzzzzs
1-19 w: wwwwwwwwwwwwwwwwwww
3-4 l: jqxlf
13-15 t: ctbllrttmtqttxt
12-13 p: ppbppppqfppts
6-11 p: pklpppljpcpgdpv
8-9 s: ssstsssss
13-16 t: ttttkvmttntwtpft
5-8 x: xkvxfxxpg
2-18 s: fgfrrxjqfrxskgkqvj
1-4 v: fwmlrv
9-10 x: xxxxxxxxxxx
6-13 f: wbwctctbsptfj
4-13 n: nnnnnnnnnnnnrn
8-9 n: nmnsnnmnnlhlhvjx
12-14 g: gggggggggggczv
5-8 r: rzqrrrrkzhr
12-17 k: kkkkkhkkkkxkkkkbkk
6-8 h: hhhhhhhqqmhh
1-3 h: dhmmghrhthhhvqpthf
3-4 t: ttkft
3-6 w: fwnwwgqq
8-9 h: whpwkhbhh
9-10 k: kkkkkkksbxk
4-6 k: qfkkrkwr
3-6 l: flllgl
6-7 z: zzzzzqmzzzzzz
2-3 h: zhhzh
4-9 t: gvqnsttftcd
3-6 c: zcbcsktcmhrkgc
5-8 m: zmqmmmmmmmmmmf
1-2 c: ccvcc
7-9 s: ssssssjstsssssssssss
12-19 t: ttftttttpnkttttttwt
5-6 m: lpqmmmfmvzb
9-11 d: ddddddddvdldd
7-9 k: kkkkkkkkk
12-15 l: lllllllllllpllllll
1-4 b: kzbbb
18-19 b: bxvlzxjgzbdbwfrjhvv
2-9 w: whwwwnwwcwwwwwww
4-11 f: ffffffffsff
5-6 v: fhvcvv
1-5 m: qqmpfmm
6-8 m: mmmmkvvhmcmmmmm
2-6 c: gcpvrcfhpsrpbtffnwk
5-6 q: sqkfqq
3-4 p: mbqppdqkdgkbf
8-11 b: bbbbbbbtbbpbbb
5-6 g: lmggqm
3-7 q: hnqhnqq
2-4 r: rrrlrd
7-8 r: rrrbrlrr
5-9 j: jjjdqjjjjjjjqjjckg
6-7 l: lllwpll
1-4 w: wxswwkw
17-18 w: wnxxmrvqmcgmntpfxnh
1-5 c: ccccc
4-8 v: vvxvvvvw
8-9 p: pppppppmpppp
1-7 z: zzzzzzmzzz
10-12 q: qqqqqqqqqssmqq
2-5 x: mxxnv
4-19 r: rrrlrrrrrrrzfrlrrrfr
4-8 k: kkkkkpxk
5-7 r: rfrqfbrrjv
3-6 h: hsvkkw
2-5 w: nwsfw
2-5 q: hqstqgq
6-15 n: mbmtgnvfzjnnjgnn
1-2 f: fffffff
1-7 v: vzvvvvvvxvvrrnzvv
3-9 h: whhhhhhhhhhnhhh
11-15 g: cgxhgsggnggrkgv
5-6 m: mmmmmmm
14-19 k: qkkkcvqjkklhkkkktkk
2-8 r: fcrrqrrgrrrrrrlr
1-2 l: lllvl
17-18 c: vmcbkchcdktrnxccht
10-14 l: klwzklwmllccql
4-7 g: xgfggwg
2-4 s: trhz
3-5 j: lzfglwfbsqj
4-5 p: stnprtpzszfc
9-13 p: pppnppppjtsppc
6-16 r: rxrrrrrrrdrbrrlrh
10-11 c: ccccvclccrl
8-9 l: nlglpwlqxl
10-11 x: xxxxxxxgsxx
7-8 z: zzzzszzlzwzzzzzzzz
1-5 q: qqnbc
2-3 v: jvvvv
2-6 f: btdfbcfnk
8-10 w: wlwnbwwblmww
3-13 v: brwmcxvlptbdvchwkjp
8-9 w: gwwwwwwbr
2-11 k: pkhzsvjbhkk
6-7 g: gggggmb
6-7 g: gggggggg
7-16 q: cqxfqzqnqvmkkhjqdr
1-13 r: rrrrrrrrlrrrrrr
10-14 x: xxxxxxxxxqxxxxxxxxxx
4-5 l: llllp
1-3 c: wccc
5-11 k: kkfgkkkkkkkkqhk
2-7 n: lnnjcks
12-14 s: sssssssssssssss
1-16 q: qqqqqqqqqqqqqqqzq
2-3 n: nnnn
8-20 m: vrtvfghfmskclmlmbwmm
2-4 n: nnwn
12-13 d: pdftgnmpcwddd
5-6 b: tsrbbb
4-7 q: zrppqcw
11-17 l: llllllllllllllllll
1-4 b: brzbfdgbphrzxtlpgj
7-8 x: xwlxxxxxxl
5-6 h: hhchnm
3-4 x: xxxxx
4-5 k: pkkqjkk
4-8 k: xqkkfwdkmsrr
7-8 l: lllllcsl
4-9 c: ccczcccccccccc
8-12 j: jjjjjjjqjjjjjjjj
9-11 j: vzkhqcjzkwjbpzv
11-12 r: rrrrrrrrrrtxr
1-4 t: mttbgtttttt
2-12 r: rrrrrrrzrrrrrr
10-11 c: ccccccccccgcc
9-16 d: bgdctdzjdxqfrbddznnp
3-7 s: brsjsdsh
3-11 j: cjwlbhgvcjc
13-16 j: pjfrdprjhmfqjddq
9-15 n: nnnnnnnnnnnnnnnnn
14-15 b: zbbbtbfbbbbbbbl
4-14 p: pppppppppppppjpp
3-6 j: pwbfjs
1-11 z: zzzzzzzzzzjz
7-17 d: gldddpskdbvmdmwgk
5-18 g: gggggggggggnmggggggg
6-7 g: llgggdh
4-5 j: zszjs
3-13 s: kwjbvbgxhwsbskjdkbv
1-2 c: kghcc
1-8 k: vtkthkhs
6-7 n: nnnnnnnnn
13-14 s: xssssssssssssq
3-4 h: hhxnh
8-10 g: gctrgrcgjg
7-9 n: nnncnnnnnn
7-8 b: bbnpbbbbb
6-11 x: jxqtcxxdxkxcwtxhdv
10-11 q: qqqkqkqqqqzqqq
5-6 k: kkkkkk
3-4 m: lndx
14-18 l: hdzlvpxlqnbklgpqgpz
14-18 f: ffffffffffxfffffff
4-9 p: gprzchppz
5-7 q: qqsljxk
7-8 q: pqqjqnkq
3-6 v: jvmvvvvvvjvf
2-10 l: hllsznczblmxbrmrnj
13-14 w: wwwwwwwwwwwwvc
4-8 m: mnmmmmmgm
10-11 r: rrrrrrwcrlq
3-4 q: qqqq
4-9 s: spwsjshpst
1-6 k: kkznkkkkk
2-6 t: dlbjpf
7-10 d: qxqbdtddgdvzmdmrp
16-18 b: bbbbbblbbbbbbbbvbs
1-5 c: cwbbccccccb
4-11 z: zrxzszzlzvzzzmdkt
17-19 b: bppptxztffxxqnlpbbb
3-9 n: nnnlncrnnnnn