Dag 5

image
log.csv

Filen er encodet i UTF16 som ser helt FANTASTISK UT…
conv -f utf-16 -t utf-8 log.csv > log.txt gjΓΈr den om til utf8 som er litt mer leselig πŸ‘
For Γ₯ gjΓΈre filen enda mer leselig sΓ₯ gjΓΈr vi alt om tuk leselige CHARS!

import urllib.parse as ul;
 
with open("data.csv") as data:
    lines = data.readlines()
ines = [x.strip() for x in lines]
 
with open('correct_encoding.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    for line in lines:
        f.write("%s" % ul.unquote_plus(line))

Flag

PST{879502f267ce7b9913c1d1cf0acaf045}
Dette er sist gang nissefar har byttet passord.
Ser ut til Γ₯ komme fra noen andre enn Julenissen, men gΓ₯r gjennom pga encoding.
DΓ₯rlig passsord system spΓΈr du meg.