Dag 2 - back to the… midi times?

image

Vi fΓ₯r en zip fil som inneholder diverse filer: beslag.zip

Enten koresponderer tonene til alfabetet siden den turer oppover og nedover i starten? Er det 27/29 toner der? At de setter tone til bokstav? (JA EGENTLIG SΓ… ER DET DETTE, MEN EN LETTERE LØSNING ER Γ… SE RETT I FILA)

Eller er det tonen, a, c minor etc.. noe?.. HMMM…

LØSNING

ruant@kali:~/pst-jul/day2$ cat pen_gwyn_greatest_hits.mid | sed 's/z//g' | sed 's/<//g' | sed 's/@//g' && echo
MThdMTrk;
         ==>>??AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSPPSSTT{{BBaabbyyPPeennGGwwyynnDDuuhhDDuuhhDDuuhhDDuuhhDDuuhhDDuuhh}}TTSSRRQQPPOONNMMLLKKJJIIHHGGFFEEDDCCBBAA??>>==/

Her kan vi tydelig se flagget… Kunne nok sikkert ha fΓ₯tt det penere, men men.

Flag

PST{BabyPenGwynDuhDuhDuhDuhDuhDuh}