Dag 6

image
SLEDE8.md

URL: https://slede8.npst.no/ (burde kanskje lastet ned hele greia så man har det liggende)

image

image

Oppgave:

; Første byte med føde er et tall N som representerer
; antallet påfølgende bytes med føde.
; Beregn summen av de N påfølgende tallene,
; og gi resultatet som oppgulp.

; Lykke til!

Føde: 0401020304

image

Løsning:

; Verdi til å plusse på for løkka med.
SETT r13, 0x01

; LES LENGDEN AV FØDE
LES r14

; "FOR/WHILE"-løkke
forlokke:
SEL r15, r14  ; SJEKK OM VI HAR LEST ANTALL BYTES I FØDE
BHOPP stopp   ; HOPP TIL stopp OM VI ER STØRRE ELLER LIK ANTALL LESNINGER SOM FØDE
LES r1     ; HVIS IKKE DET OVER SLÅR TIL SÅ LESER VI EN BYTE TIL FRA FØDE
PLUSS r0,r1   ; PLUSS SAMMEN DET VI LESTE MED DET VI ALLEREDE HAR LEST (LAGRES I r0)
PLUSS r15, r13 ; +1 PÅ ANTALL GANGER LEST
HOPP forlokke  ; END-"FOR/WHILE"-løkke

stopp:
SKRIV r0
STOPP

image

Flag

PST{ATastyByteOfSled}