Dag 4

image

Vi har fått tildelt en zip fil som inneholder noen SQL filer og en CSV file: filer.zip

Året starter med 2020 to ganger, og 2040 mangler. Samt så mangler det masse årstall innimellom.
Helt sikkert noe med skudd år gjør…
Hvorfor sette seg inn i koden og gjør det “automatisk” når man kan gjøre det manuelt?

Ut fra koden så ser man at Maaltall bare er en INT representasjon av Påskeaften dato’en.
(If you use the CONVERT or CAST to convert a datetime to integer, it will return the number of days since 1900 until the date provided.)
Da er det bare å manuelt finne dato’ene på nettet og bare summer det opp da…

SELECT
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2020-04-11')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2021-04-03')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2022-04-16')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2023-04-08')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2024-03-30')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2025-04-19')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2026-04-04')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2027-03-27')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2028-04-15')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2029-03-31')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2030-04-20')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2031-04-12')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2032-03-27')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2033-04-16')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2034-04-08')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2035-03-24')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2036-04-12')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2037-04-04')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2038-04-24')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2039-04-09')) + 
CONVERT(INT, Convert(DATETIME, '2040-03-31'))

Flag

PST{999159}