Intro

Man fΓ₯r tilgang til system via via dass.npst.no
(funny: https://spts.no for sΓΈrpolen! PEW PEW)

Dette virker som Win95, med diverse applikasjoner etc.
Det er en meldings app som skal gi deg en ny oppgave hver dag. Det er her vi ogsΓ₯ sender inn svarene vi finner.

Dag 1 - Ja, vi har tilgang til systemet

image
SΓ₯klart er det 24 dager til jul! ROT24 altsΓ₯!

Flag

PST{HeiHoNΓ₯ErDetJulIgjen}